·  TEL. 935 600 510 · EMAIL centre@safasp.net
 · 

Etapes

INFANTIL


LLIBRES DE TEXT 2018-19

El nostre model educatiu se centra en el desenvolupament dels infants com a persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses amb l'entorn.  Entenem que l'educació és una tasca necessàriament compartida entre  l'escola i la família per la qual cosa donem una importància especial a la col·laboració i a l'aportació dels pares i mares.

Seguim un model constructivista de l'ensenyament que ens porta a valorar i a potenciar dins de l'aula la motivació, l'experimentació, l'observació, la manipulació i el joc amb l'objectiu d'aconseguir aprenentatges significatius i funcionals.

Respectem la maduració personal de cada infant, atenent als diferents ritmes de treball i d'aprenentatge. Creiem en la individualitat dels nostres alumnes potenciant al màxim les seves capacitats. Entenem l'escola com a lloc de relació social i, per tant, fomenten els valors de la tolerància i el  respecte