INFORMACIÓ

Ja publicades

LLISTES DE SOL·LICITUDS ORDENADES

11 de maig de 2022

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 22-23

 

Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s'accedeix a cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s'ha marcat expressament que es vol una assignació d'ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles.

 

9 de juny de 2022: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.

 

10 de juny de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

 

Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

SAGRADA FAMÍLIA 2021