top of page
LUDI.jpg

Lectoescriptura creativa per al desenvolupament dels 3 als 7 anys, basada en els avenços de la neurociència

METODOLOGIES INNOVADORES

Implementem en les nostres classes les darreres metodologies i innovacions educatives per tal de donar als nostres alumnes les millors i més diverses oportunitats d’aprenentatge.

Per fer-ho, el claustre viu immers permanentment en un procés de formació continuada, i tot aquest coneixement l’apliquem en la nostra activitat docent per tal que l'alumnat en sigui el principal beneficiat i gaudeixi de totes les oportunitats possibles per aprendre.

Treballem tenint en compte les intel·ligències múltiples dels alumnes, oferint-los l’accés al coneixement des de perspectives diverses, d’una manera cíclica i amb un acompanyament i guiatge constant per part del professorat, sempre tenint en compte les diferents necessitats educatives.

L’alumne és el principal protagonista del seu aprenentatge, i a través de les diferents metodologies, pretenem guiar-lo en el seu procés formatiu i maduratiu. L’aprenentatge basat en problemes, els projectes interdisciplinaris, la classe inversa (flipped classroom), la utilització de la tecnologia en el dia a dia de l’aula a totes les etapes i la manera de treballar les matemàtiques i la llengua a través d’EntusiaMAT, ONMAT i Ludilletres ens permeten tenir un alumnat plenament motivat i conscient del seu propi aprenentatge, fet que permet aconseguir uns resultats satisfactoris en el procés educatiu dels nostres alumnes.

bottom of page