FAQS PREINSCRIPCIÓ

Quantes places oferiu? Quants germans entren? Quan publiqueu oferta de places per cursos primària? NOVETAT 

L'oferta INICIAL es publicarà l11 de març, consulteu el web aquell dia. Tot i així, les places que surtin no són definitives, perquè estem pendents d'alumnes que poden ser baixes per trasllat a un altre municipi i que en cas que es confirmin ens podrien generar alguna vacant més en alguns cursos abans d’acabar el procés de preinscripció. En tot cas, consulteu la secretaria del centre.

El que sabem és que per a P3 tenim la previsió de 20 germans d'alumnes ja escolaritzats al centre i per a 1r d’ESO en tenim 3.

Quant sabré si hem entrat a l'escola? NOVETAT 

Us mantindrem informats via web i correu quan surten les llistes definitives i les penjarem a l'interior de l'edifici, a la porteria de l'entrada principal de l'escola.  Vosaltres, com a pares, només heu d'apropar-vos a la nostra escola i les podreu veure.  Enguany, en principi no podrem publicar-les al web del centre.

On hem de presentar la preinscripció? NOVETAT 

Enguany la Generalitat ha canviat el procés de preinscripció i aquesta es farà completament on line, a partir de l'aplicactiu de la generalitat de Catalunya. Consulteu l'apartat PREINSCRIPCIÓ ON LINE DE LA WEB

Com obtenir l'Idcat Mòbil? NOVETAT 

Per realitzar i facilitar el procés de preinscripció és molt recomanable tenir Idcat mòbil que el podeu obtenir al següent enllaç des de casa: https://idcatmobil.seu.cat/

També serveixen altres identificadors digitals (consulteu la web de la generalitat)

Podem inscriure el/la nostre/a fill/a a l'escola si no vivim al poble?

Sí , el podeu inscriure a la nostra escola. Ara hi ha moltes possibilitats que pugueu entrar per la baixada de la natalitat.  De fet els darrers tres cursos ha pogut entrar al centre tots el pares que han demanat plaça per P3, del poble i de fora del poble. Després de P3 en canvi és força complicat entrar al centre.

 

Si visc al poble o treballo, quan punts tinc? Tinc punts per ser ex-alumne? I per haver tingut cosins?

Fa dos anys la generalitat va eliminar els punts per ser fill d'ex-alumne. Tenir cosins a l'escola tampoc dóna punts. únicament els que tenen un germà al centre sumen punts per garantir la seva plaça al centre. Aquesta informació s'ofereix detallada a un correu enviat als pares seguint les instruccions del Departament, també podeu trobar-la a aquesta web a l'espai al document Criteris de baremació i documentació.

Quina documentació em cal per fer la preinscripció?

La documentació bàsica és original i fotocòpia del llibre de família, i original i fotocòpia del DNI del sol·licitant. Aquesta informació s'ofereix detallada a un correu als pares seguint les instruccions del Departament, també podeu trobar-la a aquesta web a l'espai INFORMACIÓ al document Criteris de baremació i documentació.

Quin és el codi del vostre centre?

08028485 és el codi que identifica la sagrada Família de Santa Perpètua i aquest codi cal per tal de poder complimentar el full de sol·licitud oficial de la preinscripció.

Quan em farà falta el numero RALC?

Serà necessari posar aquest número a la preinscripció de P4 a 4t ESO. És un número que ens facilita l'escola de procedència i és obligatori omplir l'apartat num RALC a la preinscripció. No es necessita per la preinscripció de P3

Si hi ha plaça per un dels meus fills, això farà que entrin els altres en cursos que no hi ha plaça per reunificació familiar?

No és un procés automàtic, depèn de que els germans quedin els primers a la llista d'espera del seu curs i no se superi la ràtio màxima per grup. Tot i així caldrà la autorització de la Inspecció educativa i la Comissió d'escolarització Municipal. Cal preguntar per cada cas individualitzadament.

Cal l'empadronament?

Caldrà sempre acreditar el domicili, si no coincideix amb el DNI farà falta l'empadronament del nen/a i un dels progenitors.

El meu fill podrà anar amb el seu amic/ga de la guarderia?

A l'hora de fer els 3 grups es tenen en compte uns criteris pedagògics: repartits equitativament per gènere, tenir en compte les dates de naixement i si ens anoteu 2 o 3 companys de l'escola bressol sempre intentem fer-ho per facilitar-hi l'adaptació.

Com puc saber si estic dins l'àrea d'influència?

L'Ajuntament ens fa arribar cada any un mapa de zona. Nosaltres ho mirem i sinó poden trucar a educació a l'Ajuntament i ho comuniquen.