top of page

INFORMACIÓ CURS 24-25

autoritzacions

Carta de Compromís

Drets imatge (menors de 14 anys) 23-24

Drets imatge (+14 anys) 23-24

Autorització Serveis Digitals

Autorització Serveis Digitals (+14 anys)

Fitxa mèdica i d'al·lèrgies

Autorització subministrament medicació

Autorització excursions i colònies 23-24

info - curs

Llibres de text i lectura 24-25

Circular inici curs 24-25

SECRETARIA

Canviar Dades secretaria 23-24

Dades alumnes nous I3  23-24

Calendari Anual 24-25

Preus i Quotes curs 24-25

Organització curs 24-25

d o c u m e n t s    d e    c e n t r e

Projecte educatiu Corazonista

Pla estratègic Fènix 25

NOFC
 

Pla d'atenció a la diversitat

Projecte Lingüístic de centre

Pla d'estratègia digital

bottom of page