top of page

INFORMACIÓ CURS 22-23

autoritzacions

Carta de Compromís

Drets imatge (menors de 14 anys)

Drets imatge (+14 anys)

Autorització Serveis Digitals

Autorització Serveis Digitals (+14 anys)

Fitxa mèdica i d'al·lèrgies

Autorització subministrament medicació

Autorització excursions i colònies 22-23

covid-19

Declaració responsable COVID

Autorització proves COVID

info - curs

Llibres de text i lectura 22-23

Inici de curs infantil 22-23

Inici de curs Primària i ESO 22-23

Calendari Anual 22-23

Organització curs 22-23

SECRETARIA

Preus i Quotes curs 22-23

Formulari canviar Dades secretaria

d o c u m e n t s    d e    c e n t r e

Pla estratègic Fènix 25

Projecte educatiu Corazonista

Pla d'atenció a la diversitat
(en revisió)

NOFC
(en revisió)

Projecte Lingüístic de centre
(en revisió)

botiga on line

bottom of page