INFORMACIÓ CURS 22-23

autoritzacions

Carta de Compromís

Drets imatge (menors de 14 anys)

Drets imatge (+14 anys)

Autorització Serveis Digitals

Autorització Serveis Digitals (+14 anys)

Fitxa mèdica i d'al·lèrgies

Autorització subministrament medicació

Autorització excursions i colònies 22-23

covid-19

Declaració responsable COVID

Autorització proves COVID

info - curs

Llibres de text i lectura 22-23

Inici de curs infantil 22-23

Inici de curs Primària i ESO 22-23

SECRETARIA

Preus i Quotes curs 22-23

Formulari canviar Dades secretaria

Calendari Anual 22-23

Organització curs 22-23

d o c u m e n t s    d e    c e n t r e

Pla estratègic Ítaca 22

Projecte educatiu Corazonista

Pla d'atenció a la diversitat

NOFC

Projecte Lingüístic de centre

botiga on line