INFORMACIÓ CURS ACTUAL

autoritzacions

circulars 

documents de centre

Carta de Compromís

Drets imatge

Autorització Serveis Digitals

Drets imatge (+14 anys)

Autorització Serveis Digitals (+14 anys)

Fitxa mèdica i d'al·lèrgies

Inici de curs infantil

Inici de curs Primària i ESO

Llibres de text infantil i primària

Organització curs actual

PGA - Memòria curs anterior

PGA - Pla Anual curs actual

Pla estratègic Ítaca 22

NOFC

Projecte educatiu Corazonista

covid-19

Declaració responsable COVID

Autorització proves COVID

Organització curs COVID

preus i quotes

botiga on line

Preus i Quotes curs 2020-21